Släkten Sahlströms historia

 
Sahlströmsgården är en gammal släktgård belägen i Utterbyn, som funnits i släkten Sahlströms ägo sedan 1803. På den tiden gick gården under benämningen Däropp. Lantbrukaren Karl Henrik Sahlström (född på Stensgård 1778) utvidgade gården genom ytterligare förvärv. Efter hans död 1827 blev sonen Jan-Henrik gårdens husbonde. Huvudbyggnaden brann ner 1850, men byggdes snart upp igen. Riksdagsman Per Sahlström, sonson till Karl Henrik och född på gården 1834, lät bygga om mangårdsbyggnaden och uppförde många av uthusen vi ser idag. Här bodde och verkade han sedan fram till sin död 1917. Per Sahlström var under sin levnad en stor profil i bygden som vid sidan av arbetet i riksdagen även var storbonde, sågverksägare och skogsmagnat. Han kallades allmänt för ”Fryksdalskungen” och var mycket involverad i kommunala intressen. Under närmare 30 år fungerade han som fjärdingsman, nämndeman, kommunalordförande och landstingsman.

GÅRDEN BLEV EN KULTURELL SAMLINGSPLATS

Efter Per Sahlströms död tog barnen över gården. De konstnärliga syskonen Bror, Anna och Ida förvandlade gården allt mer till en kulturell samlingsplats. Under jord- och skogsbrukets storhetstid på gården hade man ett tiotal anställda. Vid mitten av 1920-talet anställdes Conrad Karlsson som förvaltare, som sedemera gifte sig med Johanna Sahlström. Hans idoga arbete kom att betyda mycket för gårdens skötsel och byggnadernas tillstånd. Efter hans bortgång 1956 överlät de kvarvarande tre systrarna ansvaret för gården till brorsonen Torbjörn Sahlström. På 1970-talet avtog jordbruksdriften allt mer. Kreatursbesättningen såldes och de sista åren bedrevs enbart vall- och spannmålsodling.

Efter en nedgångsperiod under slutet av 1900-talet har Sahlströmsgården nu rustats och byggts ut. Mangårdsbyggnaden har iordningställts som ett museum över storhetstiden i början av seklet 1900, då många av tidens stora konstnärer gästade gården. 1994 började renoveringen av ladugården som förvandlades till restaurang, butik och konferenslokaler. 2010 blev drömmen om ett hotell verklighet.

Välkomna till Sahlströmsgården!