Hantverksbutiken

I butiken finns hantverk, textilier från Värmland, lokalt producerade produkter från Fryksdalen och mycket annat intressant.

Sillegårdens giftshop offers handicraft and textiles from Värmland, locally produced items from the region and a lot of other interesting things.